Απόδημος Ελληνισμός

Η φωτογραφία προέρχεται από την προσωπική συλλογή της κ. Μαίρης Ρυσσάκη.