Από το Συνέδριο 21 Ιουλίου 2016, στο Πολεμικό Μουσείο Αθήνα

Η Ελλάδα του χθες, του σήμερα, του αύριο.