Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα παρακάτω:

2320 Ward, suite 501
Montreal Qc. H4M 2V5

Canada : 514 8656626
Ελλάδα : 695 0395960

hmtgi.org@gmail.com
maryrissaki@hotmail.com